top of page
Shabbat Shalom

SHABBAT SHALOM:
THE FAX

הרב קלמן פאקוז חינך אנשים ברחבי העולם עם תובנות על החיים והאישיות
צמיחה מהתורה. בשנת 1992 השיק הרב פאקוז את שבועון שבת שלום, אלקטרוני
פרסום המופץ מדי שבוע בפקס ובמייל. מה שהתחיל כפקס מקומי ל-50 אנשים במהירות
התרחב בארץ ובעולם ליותר מ-300,000 מנויים וזמין באנגלית,
ופורטוגזית ועשויים להימצא ברחבי העולם.
אחד מהמיילים התורניים הראשונים באינטרנט, שבת שלום מכיל חמישה מרכיבים: תובנות על
צמיחה אישית וחיים או חג בפתח; סקירה מהירה של פרשת השבוע; א
קצר דבר תורה, שיעור לחיים הנלמד מפסוק בפרשת השבוע; הדלקת נרות
זמנים מסביב לעולם; וציטוט השבוע. במהלך השנים זה שינה את חייהם של אנשים ו
קירב אותם לתורה, לעם היהודי ולישראל.
זמן קצר לפני שנפטר, ביקש הרב פאקוז מחברו הקרוב הרב יצחק צווייג לקחת לידיו את
אחריות שבועון שבת שלום.

הרב צווייג, הידוע בזכות הברק, הידע וההרצאות מעוררות המחשבה שלו, נותן השראה לאלפים
באמצעות כתביו וההפצה שלו בתוך הקהילות שהוא משרת. הרב צווייג הוא נשיא ומנכ"ל
מאוניברסיטת תלמוד - ארגון חינוכי מבוסס דרום פלורידה בשלושה קמפוסים, עם
בתי ספר המתפרשים על פני גן עדן לתארים מתקדמים.
Rabbi Kalman Packouz OBM on left with Rabbi Yitzchak Zweig on the right.
הרב יצי צווייג עם הרב קלמן פאקוז א"ח
bottom of page